JONA

Služby | CBG - CyberBodyGuard

CBG – CyberBodyGuard

Individuální diagnostický a cvičební systém. Jednoduchá diagnostika odhalí nerovnováhy pohybového aparátu. Podle zjištěných nerovnováh navrhne individuální sestavu cviků pro jejich vyrovnání. Pravidelné samostatné cvičení individuálních sestav cviků (5–10 minut dvakrát denně) zlepší fyzickou i psychickou kondici a pomůže předejít mnoha nemocem.
CBG Vám umožní získat každodenní kontrolu nad svým zdravím a aktivně o něj pečovat. CBG využívá různé způsoby ovlivnění funkcí těla, a proto ho mohou používat jak lidé se zdravotními potížemi, tak i osoby bez potíží pro preventivní péči o své zdraví. Podle své fyzické a zdravotní kondice a pohybových schopností si vyberete nejvhodnější způsob cvičení. Pomocí CBG je možné nemoci předcházet, tj. zachytit stádium, kdy jsou vytvořeny podmínky pro její vznik a rozvoj, ale nemoc sama se ještě neprojevuje. Kromě preventivní péče pomáhá CBG především při bolestech zad a kloubů, pohybových potížích, obezitě, únavě, napětí. Princip CBG je obdobný jako u CK. Využívá poznatku, že se náš pohybový aparát chová jako obrazovka, na kterou se promítají informace o fungování našeho těla. Tyto informace lze pomocí expertního a informačního systému CBG zaznamenat, rozluštit a využít pro ovlivnění naší kondice. Pohybový aparát je zároveň branou pro vstup důležitých informací pro tělo. Vybraným působením na různé části pohybového aparátu můžeme tělu zadávat potřebné pokyny pro obnovu tělesné i psychické rovnováhy.

» Další informace o individuálním diagnostickém a cvičebním systému – CBG